ΙΑΤΡΕΙΟ

Στο ευχάριστο περιβάλλον του ιατρείου διατηρούνται δύο διαφορετικά εργαστήρια.
Ένα κατάλληλα διαμορφωμένο για παιδιά και ένα για την θεραπεία ενηλίκων.
Τηρούνται αυστηρά μέτρα καθαριότητας και αποστειρώσεις εργαλείων.

Το ιατρείο εξυπηρετεί με ραντεβού καθημερινά καθώς και τα Σαββατοκύριακα, για αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών.